قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
 
کلینرها
overal-product

CP-101
Clean Break
پاک کننده سطوح چرب بدون دترجنت
overal-product

CP-104
Uniwash
پاک کننده دترجنتی پایه آبی
overal-product

CP-106
Aquabreak
پاک کننده قلیائی دترجنتی
overal-product

CP-108
AquabreakPX
پاک کننده دترجنتی قوی بدون خاصیت قلیایی
overal-product

CP-126
پاک کننده پودری پره های توربوشارژر
overal-product

CP-110
پاک کننده قوی و دترجنتی پایه الکلی
overal-product

CP-112
Fore & AFT
پاک کننده قلیائی مناسب سطوح چرب
overal-product

CP-117
Coldwash HD
پاک کننده حلالی- دترجنتی برای موتورخانه و عرشه
overal-product

CP-120
Air Cooler Cleaner
پاک کننده حلالی - دترجنتی خنک کننده های هوایی
overal-product

CP-122

پاک کننده حلالی پره های توربوشارژر
overal-product

CP-124

پاک کننده دترجنتی پایه آبی پره های توربوشارژر
overal-product

CP-126

پاک کننده پودری پره های توربوشارژر
overal-product

CP-131
Aquatuff
پاک کننده قوی پایه آبی قلیائی- دترجنتی
overal-product

CP-135
Seaclean
پاک کننده حلالی مخازن سوخت و روغن
overal-product

CP-138
Unipol
پاک کننده قوی حلالی مخازن سوخت و روغن
overal-product

CP-141
Disclean
رسوب زدای اسیدی قوی پره و سطوح
overal-product

CP-146
Metalbrite
رسوب زدای قوی سطوح آهن
overal-product

CP-155 پایه حلالی
Seacare OSD
پاک کننده حلالی قوی و زایل کننده لکه های نفتی
overal-product

CP-175
Enviroclean
پاک کننده دترجنتی
overal-product

CP-180
Gamazyme
از بین برنده آلودگی به روش میکروبی
overal-product

Descaler Liquid
رسوب زدا و زنگ زدای دیگ بخار
overal-product

Descalex
Descaler Powder
رسوب زدا و زنگ زدای کلیه قطعات فلز
overal-product

Carbon Remover
کربن زدای قوی
overal-product

Carbon Clean
Carbonclean LT
کربن زدا
overal-product

Electro Quicksolv
Electrosolv
تمیزکننده قطعات الکترونیکی و الکتریکی
overal-product

Electro Quicksolv
Electrosolv
تمیزکننده قطعات الکترونیکی و الکتریکی
overal-product

Soot Remover liquid
از بین برنده دوده حاصل از احتراق سوخت در دودکش
overal-product

Hand Cleaner Cream
Natural Hand Cleaner
پاک کننده دست آلوده به روغن بدون نیاز به آب
overal-product

Hand Cleaner Liquid
Natural Hand Cleaner
پاک کننده دست آلوده به روغن بدون نیاز به آب
overal-product

CP-261
Alkeen Liquid
پاک کننده قلیائی جهت مخازن مواد غذایی
overal-product

CP-280
Tankleen
پاک کننده حلالی تانک ها و بیلج